„СОНДЕКС“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„СОНДЕКС“ EOOД е специализирана в предлагането на висококачествени услуги като консултиране, проектиране, проучване и експлоатация на обекти като: язовири, реки, рибовъдни стопанства, водоеми, хвостохранилища, геоложки работи и сондиране за вода  в България.

Главният ни проектант по хидротехническо строителство (ХТС) е с над 35-годишен професионален опит. Участвал е в изготвяне и надзор на проекти за строителство на нови и реконструкции на стари язовири,водоеми и хвостохранилища, корекции на реки, укрепване на предпазни диги, реконструкции на сгуроотвали, изграждане на водохващане и на захранващи водопроводи, мониторинг на подземни води, анализи на геодезически измервания, свързани с язовири и много стратегически обекти.

За фирмата работят също така опитни хидрогеолози, строителни инженери, електроинженери, геодезисти, геолози, ихтиолози и сондажни специалисти.

Служителите ни имат пълна проектантска правоспособност и дългогодишен опит в изготвянето на техническа документация за идейни и работни проекти, организацията на строителството и контрола на тяхното изпълнение в срок.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефон: 0899 076 811, пишете ни на e-mail:sondex.bg@yahoo.com или попълнете формата ни за контакт.