Специализирани сме в проучване, консултиране, проектиране и експлоатация на техническа инфраструктура и съоръжения.

Извършваме проучвателно ядково сондиране и сондиране за вода. 

Изготвяме проекти за сондажни кладенци за вода, за проучвателни сондажи, за язовири, водоеми, рибарници, депа за отпадъци.

Изготвяме хидроложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади.

За запитвания, обадете ни се на: 0899 076 811 или пишете на e-mail: sondex.bg@yahoo.com.