„СОНДЕКС“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„СОНДЕКС“ EOOД е специализирана в предлагането на висококачествени услуги като консултиране, проектиране, проучване и експлоатация на обекти като язовири, рибовъдни стопанства, водоеми, хвостохранилища, геоложките работи, сондиране за вода и газови инсталации в България.

Главният ни проектант по хидротехническо строителство (ХТС) е с над 35-годишен професионален опит като инженер-ХТС. Автор и главен експерт по надзора на проекти за строителство и реконструкции на язовири и на хвостохранилища, укрепване на предпазни диги, реконструкции на сгуроотвали, изграждане на водохващане и на захранващи водопроводи, мониторинг на подземни води, анализи на геодезически измервания, свързани с язовири и много други ключови обекти.

Експертите в екипа на СОНДЕКС имат пълна проектантска правоспособност и дългогодишен опит в изготвянето на техническа документация за работни проекти, организацията на строителството и контрола на тяхното изпълнение в срок.

За фирмата работят опитни хидрогеолози, хидроинженери, строителни инженери, геодезисти, геолози и ихтиолози.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефони: 0899 076 811, 0885 85 65 46, пишете ни на e-mail:sondex.bg@yahoo.com или попълнете формата ни за контакт.