СОНДЕКС България

 

 

 

 

 

 

 

Компанията СОНДЕКС е специализирана в предлагането на висококачествени услуги в областта на язовирите, сондирането, хидротехническите обекти и газовите инсталации в България.

Управител и собственик на СОНДЕКС е инж. Теодор Стефанов – дипломиран инженер-магистър по сондиране, добив и транспорт на нефт и природен газ (2006 г. от Минно-геоложки университет – София).

Той е проектант с пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в сферата на сондирането, минното дело и геоложките дейности.

Бил е водещ проектант и технически ръководител  на обекти в Прага и Влашим(Чехия), Гент и Антверпен (Белгия), Ротердам (Холандия) и Лил (Франция).

Участвал е в сондирането на проучвателни сондажи за природен газ с дълбочини до 5500 метра, както и в експлоатацията на нефто-газови сондажи с дълбочини до 2500 метра.

Главният ни проектант по хидротехническо строителство (ХТС) е с над 34-годишен професионален опит като инженер-ХТС. Автор и главен експерт по надзора на проекти за строителство и реконструкции на язовири и на хвостохранилища, укрепване на предпазни диги, реконструкции на сгуроотвали, изграждане на водохващане и на захранващи водопроводи, мониторинг на подземни води, анализи на геодезически измервания, свързани с язовири и много други ключови обекти.

Експертите в екипа на СОНДЕКС имат пълна проектантска правоспособност и дългогодишен опит в изготвянето на техническа документация за работни проекти, организацията на строителството и контрола на тяхното изпълнение в срок.

За фирмата работят опитни хидрогеолози, инженер-геолози, ихтиолози и еколози.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефони: 0899 076 811, 0885 85 65 46 или попълнете формата ни за контакт.