ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И СОНДИРАНЕ

Изпълнение на сондаж за вода с пневматична апаратура. Спусната е стоманена обсадна колона с диаметър 168мм. Обектът е в с.Прибой, Община Радомир.
Проучвателно ядково сондиране за целите на строителството. Обектът е в с.Железница,общ.Столична. Прокарани са 3 сондажа с различна дълбочина.
Изваждане на ядка с диаметър 108мм от пласт с изветрели гранити. Вземане на проба за анализ на физични показатели в акредитирана лаборатория.

Измерване чрез ударно сондиране плътността на насипа на дига на сгуроотвал „Кудин дол“, гр.Перник

                      Прокарване на сондаж за вода-гр.Добринище

Спускане на филтрова колона от PVC тръби в сондаж с дълбочина 76 метра-гр.Добринище.

        Пневматично-ударно сондиране и продухване на забоя на сондажа