ЗА НАС

СОНДЕКС е специализирана в изготвянето на документация като: идейни, технически и  работни проекти, проучвания и обследвания на обекти, геоложки, хидрогеоложки и хидроложки доклади, експлоатационна документация, технологични проекти за рибовъдство, геодезически заснемания и други.

Извършваме консултации по въпроси свързани с изграждането и експлоатацията на МВЕЦ.

Извършваме консултации и управляваме проекти, кандидатстващи за финансиране по ОП „Морско дело и рибарство“ 2014-2020.

Разполагаме с опитни хидроинженери, строителни инженери, електроинженери, машинни инженери, хидрогеолози, геолози, ихтиолози и сондажни специалисти.

Ние държим на коректността  в отношенията с клиентите.

За нас е важно високото качество на услугите ни и удовлетворението на клиентите.

Стремим се към дългосрочно сътрудничество с клиентите ни, както и да се адаптираме към изискванията им за всеки един обект.