ЗА НАС

Фирма СОНДЕКС е специализирана в сондирането и проектирането на хидротехнически съоръжения- язовири, рибарници, водоеми и хвостохранилища.

Правим ядкови проучвателни и водни сондажи.

Правим геоложки проучвания, хидрогеоложки доклади, извършване на геодезически заснемания и други.

Разполагаме с екип от опитни специалисти.

За нас е важно високото качество на услугите ни и удовлетворението на клиентите.

Стремим се към дългосрочно сътрудничество, както и да се адаптираме към изискванията на клиентите.