ЗА НАС

 

Фирма СОНДЕКС е специализирана в сондирането и проектирането на хидротехнически съоръжения на язовири, на рибарници, водоеми и хвостохранилища.

Правим геоложки проучвания, хидрогеоложки доклади, извършване на геодезически заснемания и други.

СОНДЕКС е оператор на микроязовири на различни места в България и участва в експлоатацията им.

Правим ядкови проучвателни и водни сондажи.

Извършваме консултации по изграждането и експлоатацията на мВЕЦ.

Разполагаме с екип от опитни специалисти.

Ние държим на коректността  в отношенията с клиентите.

За нас е важно високото качество на услугите ни и удовлетворението на клиентите.

Стремим се към дългосрочно сътрудничество, както и да се адаптираме към изискванията на клиентите.