ЗА НАС

Фирма СОНДЕКС се занимава със сондиране, геоложки проучвания и проектиране на различни технически съоръжения- сондажи, кладенци, шахти, язовири и рибарници. 

Правим ядкови проучвателни и водни сондажи.

Правим геоложки проучвания, хидрогеоложки и геоложки доклади. Узаконяваме сондажи.

Изготвяме проекти за сондажи, хидротехнически съоръжения, рибарници, водоеми и други съгласно изискванията на ЗУТ.

Съдействаме по процедурите с Басейнова дирекция и РИОСВ.

Разполагаме с екип от опитни специалисти и проектанти.