ЯЗОВИРИ, МВЕЦ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Водна кула и водохранилище на язовир „Дреновец“, Община Ружинци.

 

Воден откос и корона на язовирната стена на язовир „Правец“
Общ изглед към короната, водния откос и водовземната кула на язовир „Синкевица“, гр.Габрово
Корона на земно-насипна язовирна стена на язовир „Сираково“
Трапецовиден стоманобетонен канал на река Скърнавска, Община Правец
Геодезическо заснемане на коритото на река Брусен, Община Ботевград
Земно-насипна дига на язовирна стена на хвостохранилище за пепел „Кудин дол“ към ТЕЦ Република, гр.Перник
Водната страна на язовирна дъгова стена „Цанков камък“

 

Стоманобетонен бързоток на преливник-язовир „Мрамор“

 

Деривационен водосток за осигуряване на допълнителни водни количества в язовир „Бакърдере“, Община Ихтиман
Долен изравнител на ВЕЦ Спанчево, част от каскада „Пиринска Бистрица“. Инсталирана мощност на централата – 28МW.
Воден откос на язовирната стена с бронировка от ломен камък за защита срещу въздействието на вълните-язовир „Батлак“, Община Димово
Монтажни дейности на витло на турбина тип Каплан
ВОДЕН ОТКОС С БРОНЯ ОТ БЕТОНОВИ ПАНЕЛИ-ЯЗОВИР „ЛЕВКА“, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Извършване на нулево геодезическо замереване на опорен стълб от контролно-измервателна система на язовир „Осиковица“, Община Правец