ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

МОНТАЖ НА ШИБЪРНА ШАХТА /ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ / ЗА ЗАЩИТА НА СПИРАТЕЛНИЯ КРАН НА ЯЗОВИР „ОСИКОВИЦА“, ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДАТА ОТ ЯЗОВИР „ЕЗЕРСКА ПАДИНАС ЦЕЛ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДОВЗЕМНАТА ШАХТА.
Язовир „Дреновец“, Община Ружинци.

 

Воден откос и корона на язовирната стена на язовир „Правец“
Общ изглед към короната, водния откос и водовземната кула на язовир „Синкевица“,гр.Габрово

 

Стоманобетонен канал на река Скърнавска, Община Правец
Геодезическо заснемане на коритото на река Брусен, Община Ботевград

 

Земно-насипна дига на язовирна стена на хвостохранилище за пепел „Кудин дол“ към ТЕЦ Република, гр.Перник

 

Водната страна на язовирна дъгова стена „Цанков камък“

 

Стоманобетонен бързоток на преливник-язовир „Мрамор“

 

Долен изравнител на ВЕЦ Спанчево, част от каскада „Пиринска Бистрица“. Инсталирана мощност на централата – 28МW.
ВОДЕН ОТКОС С БРОНЯ ОТ БЕТОНОВИ ПАНЕЛИ-ЯЗОВИР „ЛЕВКА“, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Извършване на нулево геодезическо замереване на опорен стълб от контролно-измервателна система на язовир „Осиковица“, Община Правец