ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Проектиране на инсталации за газоснабдяване с природен газ и пропан-бутан за битови, промишлени и административни потребители

Избор на подходящ котел според специфичните нужди на клиента

Узаконяване на текущи газови инсталации

Определяне на ориентировъчен месечен разход на газ според инсталираните газови уреди

Съдействие при законовите процедури за присъединяване към газопреносната мрежа

Консултиране относно избор на фитинги, тръби, филтри, възвратни клапани и други елементи по газовата инсталация

Разработване на идейни и работни проекти

Проектиране на газорегулаторни замерни пунктове, газорегулаторни табла за снабдяване с природен газ, бутилкови инсталации, оразмеряване на газопроводи за природен газ и пропан-бутан