ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Геоложко проучване-изкоп на шахти за вземане на земни проби в ТЕЦ „Република“, град Перник.
Изпълнение на сондаж за вода с пневматична апаратура. Обект: имот в с.Прибой, Община Радомир.
Проучвателно ядково сондиране за целите на строителството. Обектът е в с.Железница.
Изваждане на ядка с диаметър 108мм

Динамична пенетрация на дига на сгуроотвал „Кудин дол“, гр.Перник

                      Прокарване на сондаж за вода-гр.Добринище