ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Измерване чрез ударно сондиране плътността на насипа на дига на сгуроотвал „Кудин дол“, гр.Перник

Граница на пояс 1 на санитарно-охранителна зона на каптиран извор „Пещта“,с. Искрец, ВиК-Своге

 

                                Прокарване на сондаж за вода-гр.Добринище

Спускане на филтрова колона от PVC тръби в сондаж с дълбочина 76 метра-гр.Добринище.

        Пневматично-ударно сондиране и продухване на забоя на сондажа