ЗА НАС

Експертите на СОНДЕКС имат пълна проектантска правоспособност в КИИП и дългогодишен опит в изготвянето на техническа, технологична и специализирана документация като: идейни,технически и  работни проекти, проучвания и обследвания на обекти, геоложки,хидрогеоложки и хидроложки доклади, експлоатационна документация, технологични проекти за рибовъдство, геодезически заснемания и трасировъчни планове на обекти. 

Разполагаме с опитни хидроинженери, строителни инженери, електроинженери, хидрогеолози, геолози, ихтиолози и сондажни специалисти.

Главният  проектант-хидроинженер е с над 35-годишен стаж в хидроенергетиката и хидростроителството.

Ние държим на коректността  в отношенията с клиентите.

За нас е важно високото качество на услугите ни и удовлетворението на клиентите.

Стремим се към дългосрочно сътрудничество с клиентите ни, както и да се адаптираме към изискванията им за всеки един обект.