СОНДАЖНИ УСЛУГИ

 

 

 

 

 

Сондекс ЕООД изпълнява следните услуги в областта на сондирането и геоложките работи:

Консултиране за процедурите по регистрирането на сондажите съгласно законовите и нормативни изисквания в България.

Изготвяне на хидрогеоложки и инженерно-геоложки доклади за бъдещи или съществуващи сондажи.

Прочистване на утайки от съществуващи водоснабдителни сондажи и кладенци с голям диаметър.

Взимане на проби и анализ на вода, биологически и химически анализ на вода от съществуващи сондажи.

Избор на потопяема помпа според нуждите на клиента и особеностите на водоносния пласт.

Съдействие за разрешителни за водоползване на подземни води и съдействие при комуникацията с отговорната регионална басейнова дирекция.

Разполагаме с електролот за измерване на статично и динамично водно ниво в сондажите, както и за измерване на дълбочината на сондажите.

Изпълняваме следните видове сондажи  с роторна сонда, както и с пневмо-ударна сонда ЛБУ-50:

  1. Водоснабдителни сондажи за битово и промишлено водоснабдяване – за напояване на земеделски площи, промишлено водоснабдяване, водоснабдяване на вили и хотелски комплекси, автомивки, бензиностанции и други обекти, отдалечени от населени места. Максимална дълбочина 200 метра и диаметър на обсадната колона от 114 до 140мм.

  2. Водопонизителни сондажи за дрениране на подпочвени води
  3. Пиезометрични сондажи на наблюдение на нивата на подпочвените води

ЗА ВОДНИ СОНДАЖИ – БЕЗПЛАТНА ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ  ПО ТЕЛЕФОН, E-MAIL ИЛИ НА МЯСТО!!!