Цени

Цени за проектиране, консултиране и строително-монтажни дейности за язовири, рибовъдни стопанства и други хидротехнически обекти

Безплатна първоначална консултация по телефон или имейл – за обекти в цялата страна.

Безплатен първоначален оглед на обекта: язовир, водоем, рибовъдно стопанство или друго хидротехническо съоръжение.

Цените на услугите ни са строго индивидуални според конкретния хидротехнически обект, предписанията на държавните институции,  както и според изискванията на инвеститора. Изготвяме индивидуална оферта след получаване на първоначална информация от клиента.

Цените на предлаганите услуги зависят от много фактори като сложност на съоръженията, време и средства, необходими за изпълнението на дадена задача.

Цени за консултиране, проектиране и сондиране:

Цените на тези услуги зависят от вида на скалите (твърдост по Моос от 1 до 10), диаметъра на сондиране, дълбочината на сондажа, типа използвани обсадни тръби и филтри (за водни, геотермални и дренажни сондажи) и използвания метод на сондиране (роторно класическо сондиране или сондиране с шпинделов апарат, с водно или въздушно промиване на забоя).

От значение е и сложността на терена, предвиден за прокарване на сондажа. Цената се изчислява на линеен метър сондаж след оглед на място и според конкретните изисквания на клиента.

Безплатна първоначална консултация по телефон или имейл – за обекти в цялата страна.

Безплатен първоначален оглед на района, в който клиентът планира да бъде прокаран воден сондаж – услугата е за София и областите Перник, Кюстендил,  Ловеч, Благоевград, Враца, Пазарджик и Плевен.

След изпълняването на сондажа даваме безплатна консултация на клиента за оптимален избор на потопяема помпа (при водните сондажи).

Цени за консултиране и проектиране на  инсталации за природен газ и пропан-бутан

Цените се изчисляват според типа на консуматора и инсталираната мощност на котела, срока за изпълнение, сложността на обекта, както и според линейната дължина на газопроводите от инсталацията.

Безплатна първоначална консултация по телефон или имейл – за обекти в цялата страна.

Безплатен оглед на място за гр. София.

След завършването на проекта даваме безплатна консултация на клиента за оптимален избор на котел.