ЦЕНИ

Цени за геоложки проучвания и сондиране:

Цените на тези услуги зависят от много фактори.

Цените за извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, вземане и анализ на земни проби и проектирането на санитарно-охранителни зони се договарят индивидуално с всеки клиент.

Цената за сондиране се изчислява на линеен метър след оглед на място и според конкретните изисквания на клиента.

Цени за услуги за хидротехнически обекти:

Безплатна първоначална консултация по телефон или имейл – за обекти в цялата страна.

Цените на услугите ни са строго индивидуални според конкретния обект, предписанията на държавните институции,  както и според изискванията на инвеститора.