ЦЕНИ

Цени за проектиране, консултиране и експлоатация на хидротехнически обекти

Безплатна първоначална консултация по телефон или имейл – за обекти в цялата страна.

Безплатен първоначален оглед на обекта: язовир, водоем, рибовъдно стопанство, водохващане или друго хидротехническо съоръжение.

Цените на услугите ни са строго индивидуални според конкретния обект, предписанията на държавните институции,  както и според изискванията на инвеститора.

Изготвяме индивидуална оферта след получаване на първоначална информация от клиента.

Цените на предлаганите услуги зависят от много фактори като сложност на съоръженията, време и средства, необходими за изпълнението на дадена задача.

Цени за проектиране, консултиране и извършване на геоложки проучвания:

Цените на тези услуги зависят от много фактори.

Цените за извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, вземане и анализ на земни проби и проектирането на санитарно-охранителни зони се договарят индивидуално с всеки клиент.

Цените за консултации със хидрогеолог, инженер-геолог и сондажен инженер струват 200лв за 1 астрономически час.

Цената за сондиране се изчислява на линеен метър след оглед на място и според конкретните изисквания на клиента.

Безплатна първоначална консултация по телефон или имейл – за обекти в цялата страна.