ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАСНЕМАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА СУШИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВЪГЛИЩА В ТЕЦ „РЕПУБЛИКА“
МОНТАЖ НА ШИБЪРНА ШАХТА /ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ / ЗА ЗАЩИТА НА СПИРАТЕЛНИЯ КРАН НА ЯЗОВИР „ОСИКОВИЦА“, ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДАТА ОТ ЯЗОВИР „ЕЗЕРСКА ПАДИНАС ЦЕЛ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДОВЗЕМНАТА ШАХТА.
Язовир „Дреновец“, Община Ружинци.

 

Воден откос и корона на язовирната стена на язовир „Правец“

 

Стената и водовземната кула на язовир „Синкевица“
Стоманобетонен канал на река Скърнавска, Община Правец

 

Геодезическо заснемане на коритото на река Брусен, Община Ботевград
Земно-насипна дига на язовирна стена на хвостохранилище за пепел „Кудин дол“ към ТЕЦ Република, гр.Перник
Водната страна на язовирна дъгова стена „Цанков камък“
Долен изравнител на ВЕЦ Спанчево, част от каскада „Пиринска Бистрица“. Инсталирана мощност на централата – 28МW.

 

ВОДЕН ОТКОС С БРОНЯ ОТ БЕТОНОВИ ПАНЕЛИ-ЯЗОВИР „ЛЕВКА“, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Изграждане на геодезическа контролно-измервателна система на язовир „Осиковица“, Община Правец