ЯЗОВИРИ, ВЕЦ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

МОНТАЖ НА ШИБЪРНА ШАХТА /ОТ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПРЪСТЕНИ / ЗА ЗАЩИТА НА СПИРАТЕЛНИЯ КРАН НА ЯЗОВИР „ОСИКОВИЦА“, ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДАТА ОТ ЯЗОВИР „ЕЗЕРСКА ПАДИНАС ЦЕЛ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДОВЗЕМНАТА ШАХТА.
Язовир „Дреновец“, Община Ружинци.

 

Воден откос и корона на язовирната стена на язовир „Правец“

 

Общ изглед към короната, водния откос и водовземната кула на язовир „Синкевица“,гр.Габрово

 

Корона на земно-насипна язовирна стена на язовир „Сираково“

 

Стоманобетонен канал на река Скърнавска, Община Правец

 

Геодезическо заснемане на коритото на река Брусен, Община Ботевград

 

Земно-насипна дига на язовирна стена на хвостохранилище за пепел „Кудин дол“ към ТЕЦ Република, гр.Перник
Водната страна на язовирна дъгова стена „Цанков камък“
Стоманобетонен бързоток на преливник-язовир „Мрамор“
Деривационен водосток за осигуряване на допълнителни водни количества в язовир „Бакърдере“, Община Ихтиман

 

Долен изравнител на ВЕЦ Спанчево, част от каскада „Пиринска Бистрица“. Инсталирана мощност на централата – 28МW.

 

Воден откос на язовирната стена с бронировка от ломен камък за защита срещу въздействието на вълните-язовир „Батлак“, Община Димово

 

Монтажни дейности на витло на турбина тип Каплан

 

ВОДЕН ОТКОС С БРОНЯ ОТ БЕТОНОВИ ПАНЕЛИ-ЯЗОВИР „ЛЕВКА“, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Извършване на нулево геодезическо замереване на опорен стълб от контролно-измервателна система на язовир „Осиковица“, Община Правец