SONDEX

Специализирани сме в проучване, консултиране, проектиране и експлоатация на техническа инфраструктура и съоръжения.

Изготвяме проекти за строителство на нови и реконструкция на съществуващи хидротехнически обекти като: язовири, водоеми, басейни, рибарници, напоителни канали, хвостохранилища, диги, мВЕЦ , водохващания.

Извършваме проучвателно ядково сондиране и сондиране за търсене и добив на подземна вода. Разполагаме с различни сонди.

Изготвяме проекти за сондажни кладенци за вода, дренажни кладенци и за проучвателни сондажи.

Оператори сме по експлоатацията на микроязовири.

Извършваме консултации относно изграждане на МВЕЦ.

Изготвяме хидроложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки доклади.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефонен номер: 0899 076 811, пишете на e-mail: sondex.bg@yahoo.com или попълнете формата ни за контакт.

Безплатна първоначална консултация на място.

[contact-form][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Уебсайт’ type=’url’/][contact-field label=’Коментар:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]