SONDEX

Фирма СОНДЕКС е специализирана в проучване, консултиране, проектиране, технически контрол и експлоатация на различни технически обекти, инфраструктура и съоръжения.

Изготвяме проекти за строителство на нови и реконструкция на съществуващи хидротехнически обекти като: язовири, водоеми, басейни, рибарници, напоителни канали, хвостохранилища, реки, диги, МВЕЦ до 5 MW, водохващания и деривации.

Извършваме проучвателно ядково сондиране и сондиране за търсене и добив на подземна вода. Разполагаме с различни сонди.

Изготвяме проекти за сондажни кладенци за вода, дренажни кладенци, за проучвателни сондажи и за укрепване на свлачища.

Оператори сме по експлоатацията на микроязовири.

Извършваме консултации относно изграждане и експлоатация на МВЕЦ.

Изготвяме хидроложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади.

Разработваме проектна документация за санитарно-охранителни зони.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефонен номер: 0899 076 811, пишете на e-mail: sondex.bg@yahoo.com или попълнете формата ни за контакт.

Безплатна първоначална консултация на място.