SONDEX

Фирма SONDEX е специализирана в проучване, консултиране, проектиране, технически контрол и експлоатация на различни технически обекти, инфраструктура и съоръжения.

Изготвяме идейни, технически и работни проекти за строителство на нови и реконструкция на хидротехнически обекти като: язовири, рибарници, канали, хвостохранилища, реки, диги, МВЕЦ до 5 MW, водохващания, напорни водопроводи и деривации.

Изготвяме проекти за горивни и петролни инсталации, топлопроводи,  сгуропроводи и други технически проводи.

Изготвяме хидроложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади.

Разработваме проектна документация за учредяване и узаконяване на санитарно-охранителни зони за питейно водоснабдяване.

SONDEX разполага с екип от опитни проектанти-хидрогеолози, геолози, строителни инженери, електроинженери, машинни инженери, геодезисти, както и ихтиолози и сондажни специалисти.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефонен номер: 0899 076 811, пишете ни на e-mail: sondex.bg@yahoo.com или попълнете формата ни за контакт.